Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2012

infamia
9100 7970
trzymaj mnie mocno. 
Reposted frometa eta viazabka zabka

September 08 2012

infamia
Kocham cię szeptem - 
możesz
nie zauważyć.
— Krystyna Gucewicz
infamia
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir

September 06 2012

infamia
Reposted fromdessy dessy vialady-ha lady-ha
infamia
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viajdeg jdeg
infamia
infamia
"Pozostaniesz jedyną gorączką, jedyną namiętnością w moim życiu."

                                                  - Schmitt ma rację, pozostaniesz.

August 22 2012

infamia
3554 5ac3
Reposted fromitmeansnothing itmeansnothing via93nc709n 93nc709n

August 21 2012

infamia
Ale jak ja mogę kiedykolwiek przestać o niej myśleć? To brzmi
niedorzecznie, jak jakieś płaczliwe wyznania w niezrozumiałym języku,
irański melodramat bez napisów, dowcip z Maratonu Uśmiechu. To w ogólejest niedorzeczne.
— j. żulczyk "zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromatticus atticus
infamia
O czym myślisz? Nie lubiłeś gdy o to pytałam. To trudne pytanie- mówiłeś.Iluzją jest, że możemy zmniejszyć odległość między naszymi myślami. Dla Ciebie każda osoba jest jak planeta, a dwie planety nigdy nie będą jednością. Dwoje ludzi w związku to zawsze będzie jeden plus jeden 
— najcudowniejsze "Niezasłane Łóżka"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarevalie revalie
infamia
Chcesz, więc piszę, ale - co na to poradzisz? Pewnie, że chciałabym przyjść do Ciebie albo żebyś Ty przyszedł. Chcę nic nie mówić, chcę słuchać. Chcę choć na chwilę pozbyć się tego wielkiego niepokoju, który jest gorszy niż choroba, który jest chorobą. Nikt nie wie nawet, czemu mi źle. Nawet - czy będzie lepiej. Jeśli znów nie będziesz pisał przez miesiąc, pewnie umrę, bo nie można tak ciągle czekać.
— Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viasensation sensation
infamia
4430 87ca 500
infamia
6770 ea0e
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vialejtekole lejtekole
infamia
0036 d12d
Reposted fromkeevee keevee viawormstache wormstache
5179 9c21
Reposted fromjudyta judyta viamaliwa maliwa
infamia
Budzić się co rano i starać się odtworzyć sen po to, żeby uporać się z podejrzeniem, że sen powiedział o nas więcej, niż chcemy na jawie wyznać. 
— Czesław Miłosz
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viapiksele piksele
infamia
9409 b03d

August 20 2012

infamia
Co w Tobie jest takiego, że nikt nie potrafi mi Cię zastąpić?
Reposted fromnexxt nexxt viasummerwine summerwine

August 19 2012

infamia
8352 3f59
Reposted fromarwen arwen viakundel kundel
infamia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl